PARCO

 

Извјештаји Канцеларије координатора

У овој категорији можете пронаћи извјештаје које објављује Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

Двије су врсте извјештаја које канцеларија припрема: Полугодињи/Годишњи извјештај о напретку у спровођењу мјера Акционог плана са пратећим Анексом са М&Е табелом у којој су детаљно изнесене појединачне мјере и проценти напретка и  Полугодишњи/Годишњи извјештај о раду Канцеларије.

Актуелни извјештаји су они документи актуелни за текући временски период. У складу с тим, они могу бити дати као радна верзија (извјештаји који су послати на усвајање савјету министара БиХ), или финална верзија, усвојена од савјета министара БиХ, чиме извјештаји постају званични. актуелни извјештаји дати су испод:

Актуелни извјештаји

No. ImeVeličina
12014: Годишњи извештај о раду Канцеларије координатора за 2014.
Годишњи извештај о раду Канцеларије координатора за 2014., који је Савјет министара усвојио на 123. седници. (бос језик)
B
22014: Полугошњи извјештај о раду Канцеларије координатора јануар-јуни
Полугошњи извјештај о раду Канцеларије координатора јануар-јуни 2014, усвојен 23.10.2014. на 110 сједници Савјета министара.
B
Претрага