PARCO

 

Финансијски извјештај

No. ImeVeličina
12014: Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХB
2Буџет Канцеларије координатора за реформу јавне управе
Буџет Канцеларије координатора за реформу јавне управе
B
3Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. - 30.06.2015.
Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. - 30.06.2015. (бос)
B
4Образложење Оперативног плана извршења буџета Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2015.
Образложење Оперативног плана извршења буџета Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2015. годину. (бос)
B
5Оперативни план за 2015.
Оперативни план за 2015.
B
6Плате запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управеB
7Табеле намјенске структуре за набавку сталних средстава и вишегодишнјих пројеката за 2015.
Табеле намјенске структуре за набавку сталних средстава и вишегодишнјих пројеката за 2015.
B
Претрага